Varför kan jag som ombud inte se uppgifter om min fullmaktsgivare om hen är 13-17 år?

Av integritetsskäl är Läkemedelskollen utformad så att du bara har tillgång till ett barns information i aktuella register tills barnet fyllt 13 år. Det är samma regel för både ombud och vårdnadshavare.