Varför kan jag inte logga in i Läkemedelskollen innan jag fyllt 18 år?

För att skydda barns integritet och rätt till privatliv är det i dagsläget inte möjligt att logga in med ett barns e-legitimation och ta del av känsliga personuppgifter.