Varför ger en ny analys inte alltid samma signaler?

Det är receptläget vid just det ögonblicket när analysen görs som genererar signalerna. Det vill säga att varje gång EES startas görs en ny analys.

Analysen omfattar recept som är helt nya, recept som är expedierade någon/några gånger samt slutexpedierade/utgångna recept där det beräknas finnas läkemedel kvar hemma. Recept som är inaktuella genererar bara signal om de påverkar något annat läkemedel på ett aktuellt recept, med andra ord signal från kategorierna Dubbelmedicinering, Interaktioner och Påverkar sjukdom. Det betyder att alla signaler som endast gäller ett enskilt läkemedel såsom Hög dos och olämpligt på grund av ålder inte genereras för inaktuella recept.

Detta för att bara visa relevanta signaler. Det här medför att om situationen har förändrats när en ny analys görs (exempelvis ett recept är slutexpedierat) kan det bli ett annat resultat av analysen. Skulle ett nytt recept förskrivas (med samma problematik) genereras givetvis en ny signal för det enskilda läkemedlet.

Observera! Makulerade recept ingår bara i EES analysen om minst ett uttag.