Varför flyttas jag till Läkemedelskollen när jag klickat på läkemedelstjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Läkemedelskollen erbjuds som uthoppstjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster. I Läkemedelskollen har du tillgång till samma information som du tidigare haft i 1177 Vårdguidens e-tjänster.