Varför ser jag inte uppgifter för barn mellan 13 och 17 år?

Av integritetsskäl är Läkemededelskollen utformad så att du endast har tillgång till ditt barns information i aktuella register upp till dess att barnet är 13 år.