Vad innebär behandlingsorsak och behandlingsändamål?

Med behandlingsorsak menas skälet till din läkemedelsbehandling. Ditt recept kan innehålla både behandlingsorsak och behandlingsändamål. Behandlingsändamål beskriver samma sak som behandlingsorsak men med ett enklare språk, för att göra skälet till din läkemedelsbehandling begriplig. Ett exempel: behandlingsorsaken anger ”hypertoni” och behandlingsändamålet är ”förhöjt blodtryck”.