Vad händer om jag stänger en signal, sparas den?

Stängda signaler finns kvar att titta på under fliken Avslutade signaler så länge de är aktuella.

Hur länge anses signalerna aktuella?

  • Signaler som utgår från ett recept (Hög dos, Barn och Äldre) finns kvar så länge receptet är aktuellt, när receptet blir inaktuellt försvinner signalen.
  • Signaler som utgår från två recept (Interaktioner, Dubbelmedicinering och Påverkar sjukdom) finns kvar så länge minst ett recept är aktuellt. Om ett av recepten blivit inaktuellt finns signalen kvar under den tid som kunden förväntas ha läkemedel kvar hemma.

Anledningen till detta är att bara relevanta signaler ska visas och därmed minska på ”signalbruset”.