Vad är transformatorn?

Från den 28 november 2021 är den så kallade transformatorn i drift. Syftet med transformatorn är att möjliggöra för berörda vård- och apotekssystem att kommunicera med varandra via Nationella läkemedelslistan under en övergångsperiod då vissa av dessa system är anslutna till de gamla tjänstegränssnitten medan andra är anslutna till de nya.