Vad är syftet med Elektroniskt expertstöd (EES)?

Syftet med Elektroniskt expertstöd (EES) är att stötta farmaceuten i lämplighetsbedömningen som utförs vid receptexpedition på apotek. EES kan på så sätt förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten.