Vad är en GLN-kod?

GLN-kod (Global Location Number) är en 13-siffrig unik identifikationskod av ett företag eller en fakturamottagare.

GLN-koden ger en unik identitet till ett företag, en funktion inom ett företag eller en fysisk plats. Tack vare GLN-koden har till exempel en köpares leveransadress samma identitet hos alla köparens leverantörer. GLN-koden ersätter därmed leveransadresserna i det elektroniska systemet.

Du kan läsa mer om GLN-koder på GS1:s webbplats.