Vad är Elektroniskt expertstöd (EES)?

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett beslutsstöd som analyserar apotekskundens alla elektroniskt lagrade recept. Farmaceuter kan använda EES som ett stöd i lämplighetsbedömningen som utförs i samband med en receptexpedition.

Systemet kan upptäcka potentiella läkemedelsrelaterade problem, till exempel:

  • Flera läkemedel med samma verkan.
  • Läkemedel som krockar med varandra.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder.
  • För hög dosering.

Farmaceuten tolkar informationen och utgör den oersättliga länk som behövs mellan systemet och kunden, för att lyckas med syftet, nämligen att förbättra kundens läkemedelsanvändning och öka patientsäkerheten.