När ska jag rapportera försäljningsuppgifter?

Försäljare inom detaljhandeln ska rapportera in sin läkemedelsförsäljning minst en gång per kvartal. Man kan även välja att rapportera månad för månad.

Rapporteringen för varje kvartal ska göras senast i slutet av den månad som följer det kvartal som rapporteringen gäller, alltså:

  • 30 april för kvartal 1
  • 31 juli för kvartal 2
  • 31 oktober för kvartal 3
  • 31 januari för kvartal 4

Försäljare inom partivaruhandeln ska rapportera sin försäljning minst en gång i månaden, men gärna oftare.