När kan jag som arbetar i hälso- och sjukvården använda det system som används på min arbetsplats för att se uppgifterna i Nationella läkemedelslistan?

Det kan du göra när systemet har anpassats till Nationella läkemedelslistans teknik. Den anpassningen ska göras senast den 1 maj 2023.

I väntan på att ditt system anpassas till Nationella läkemedelslistan kan du använda webbtjänsten Förskrivningskollen för att se samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.