Kan jag ändra/ångra kommentaren i fritextfältet vid en stängd signal?

För E-hälsomyndigheten innebär detta att göra en förändring av befintliga produktionsdata. För att genomföra denna förändring krävs att uppdateringen först godkänns internt i en granskningsprocess som till stor del bygger på en risk-nytta analys, där patientsäkerhet värderas högt.

Ett exempel på en händelse där vi tidigare har korrigerat produktionsdata berodde på att ett felaktigt personnummer var angivet i kommentarsfältet på EES. Denna händelse bedömdes ha hög risk för allvarlig påverkan på patientsäkerheten och en ändring gjordes därför.

Om förfrågan däremot handlar om att man i efterhand upplever att man stängt fel signal alternativt stängt med fel stängningsåtgärd bedöms vanligen dessa händelser ha ringa påverkan på patientsäkerheten och uppdatering av produktionsdata beviljas därför inte. Det viktigaste är att farmaceuten ändå upplever att kunden fått korrekt rådgivning.