Kan förskrivaren dölja uppgifter i Nationella läkemedelslistan för vårdnadshavare?

Ja, i Nationella läkemedelslistan finns en ny typ av spärr i patientens förskrivningar och uttag. Spärren kan användas när en förskrivare bedömer att informationen inte bör visas för en underårig patients vårdnadshavare och ombud. Det gäller för patienter under 18 år.