Jag ska resa till ett land som efterfrågar bevis på att jag är vaccinerad. Hur gör jag då?

Covidbevis togs fram för att underlätta resor i Europa och EU har beslutat att inte förlänga förordningen. Inga länder inom EU/EES kräver covidbevis eller liknande vid inresa.

Om du behöver information eller intyg om att du är vaccinerad kan du vända dig till din vårdgivare. Kontakta i första hand den vårdgivare där du blev vaccinerad.

Undersök vad som gäller i landet du ska åka till, det kan du göra på Sweden Abroad