Jag har rapporterat in läkemedelsförsäljning men har inte fått kvittens, varför?

Om du rapporterat försäljningsuppgifter via fil ska du få en kvittens till den e-postadress du angav vid rapporteringstillfället. Kolla till att börja med i mappen skräppost (”spam”) i ditt e-postprogram för att se om kvittensmejlet hamnat där.

Om du inte får något kvittensmejl inom 8 timmar efter inrapporteringen, kontakta E-hälsomyndighetens support på 0771-766 200 eller registrator@ehalsomyndigheten.se.