Jag har ett förbättringsförslag i den webbapplikation vi förskrivare använder. Vart vänder jag mig med dessa förslag?

Önskemål om förbättringar av KLAS hänvisas till
E-hälsomyndighetens e-post: servicedesk@ehalsomyndigheten.se.