Jag får felmeddelande när jag försöker registrera en fullmakt för apoteksärenden i Läkemedelskollen. Varför går det inte?

Det kan bero på olika saker:

Det personnummer som angivits kan vara felaktigt, kontrollera gärna personnumret igen.

Ombudet behöver vara 18 år eller äldre för att en fullmakt ska gå att registrera.

E-hälsomyndigheten hämtar uppgifter från folkbokföringen. Det går endast att registrera fullmakt för personer med svenskt personnummer.

Du eller ditt ombud har skyddade personuppgifter.

Det finns redan en aktiv fullmakt mellan er två. Det går endast att ha en aktiv fullmakt åt gången. Om du vill förnya fullmakten behöver du avsluta den aktiva fullmakten innan du kan registrera en ny. Tänk på att ombudet behöver samtycka på nytt.