Informationen om läkemedel vid graviditet och amning i FASS skiljer sig från Janusmeds information i EES, hur kommer det sig?

Janusmed fosterpåverkan fokuserar på risken för fosterskador medan SPC/FASS även har information om hur behandlingen av kvinnan påverkas.

Informationen om fosterpåverkan och amning från Janusmed är substansbaserad, oberoende av produkt, vilket också gör att bedömningarna och rekommendationerna kan skilja sig från SPC/FASS.

Andra orsaker till att skillnader kan finnas mellan SPC/FASS och Janusmed fosterpåverkan och amning, är att uppdateringsrutiner och den bakgrundsinformation som bedömningarna bygger på varierar mellan källorna.

Informationen i SPC/FASS vägs dock in i bedömningarna när Janusmed fosterpåverkan tas fram. Vanligtvis är det inte heller stora skillnader i budskap mellan SPC/FASS och Janusmed fosterpåverkan.

Janusmed fosterpåverkan används i hög utsträckning av sjukvården, särskilt av barnmorskor och gynekologer/förlossningsläkare.