I andra europeiska länder går det fortfarande att hämta ut covidbevis. Varför kan inte vi göra det i Sverige?

Det beror på att vi i Sverige inte har lagstöd att fortsätta utfärda covidbevis när EU-förordningen har upphört. Lagarna ser olika ut i olika länder.