Hur tas e-hälsospecifikationer fram?

E-hälsospecifikationer kan tas fram lokalt, regionalt eller nationellt. Det sker ofta i processer för utveckling och/eller digitalisering av verksamheter. De personer som arbetar med att ta fram e-hälsospecifikationer är väl insatta i området och arbetar nära verksamheten som specifikationen berör.