Hur ska jag arbeta med de signaler som kommer upp för en kund?

Alla signaler kan vara viktiga för den enskilda kunden. Man måste hantera varje kund individuellt. Vi rekommenderar att farmaceuten i dialog med kunden går igenom de signaler som hör ihop med den aktuella expeditionen och avslutar dessa. Detta för att farmaceuten vid nästa expedition inte ska behöva lägga tid på att diskutera samma frågeställningar igen. Sett ur kundens perspektiv finns det också vinster med att avsluta signaler för att inte behöva gå igenom samma diskussion flera gånger. Avslutade signaler finns beroende av expeditionssystem under fliken ”Avslutade signaler” eller ”Stängda signaler”.