Hur påverkas kommunerna?

Om ett system i en kommun ska ansluta till Nationella läkemedelslistan eller inte beror på varifrån systemet hämtar sin information. Det finns tre alternativ:

  1. Ett system som inte alls visar, förskriver eller ändrar i recept behöver inte vara anpassat till Nationella läkemedelslistan den 1 december 2025.
  2. Ett system behöver inte vara ett journalsystem för att ansluta till Nationella läkemedelslistan. Fristående förskrivningssystem så som Pascal och alfa e-recept, samt system som bara visar förskrivningar utan möjlighet att ändra eller förskriva något, måste vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025.
  3. Ett journalsystem som idag visar och där man kan förskriva eller ändra i recept måste anpassas till Nationella läkemedelslistan under övergångsperioden.

Behörig personal som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård har tillgång till Nationella läkemedelslistan på samma sätt som personal i regional hälso- och sjukvård. Det är:

  • Sjuksköterskor med behörighet att förskriva läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek.
  • Viss hälso- och sjukvårdspersonal utan förskrivningsrätt, exempelvis sjuksköterskor och dietister.

En förändring är att de pdf-utskrifter som finns i dag får ett nytt utseende från och med den 28 november 2021.