Hur påverkas det farmaceutiska ansvaret när EES finns?

Farmaceuten har samma farmaceutiska ansvar både med och utan EES. EES fungerar som ett stöd vid lämplighetskontrollen av läkemedel och utgör ett av de olika hjälpmedel som farmaceuten kan använda för att bedöma rimligheten vid en receptexpedition.