Hur hanterar E-hälsomyndigheten fullmakter för barn där en vårdnadshavare inte kan eller vill skriva under?

Fullmakter där vårdnadshavare inte kan eller vill skriva under får inte sparas i E-hälsomyndighetens fullmaktsregister.