Hur gör jag som förskrivare om jag har en patient som vill samtycka till ett registrerat samtycke?

I Förskrivningskollens användarmanual för fritidsförskrivning kan du läsa om hur ett registrerat samtycke kan inhämtas.