Hur fungerar kategorin ”Påverkar sjukdom”?

EES analyserar endast förskrivna läkemedel och ingen specifik diagnosinformation.

För att kategorin ”Påverkar sjukdom” ska signalera krävs att kunden har två läkemedel där det ena läkemedlet kan påverka den sjukdom negativt som det andra läkemedlet behandlar. Exempel på detta är samtidig medicinering med haloperidol och läkemedel mot Parkinsons sjukdom.