Hur fungerar kategorin ”Interaktioner”?

Janusmed interaktioner är källa till interaktionsinformationen i EES och produceras i samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Janusmed tar huvudsakligen upp farmakokinetiska interaktioner. När två läkemedel förstärker eller motverkar varandra på grund av deras farmakologiska verkningsmekanismer kommer det vanligen inte upp som en interaktion. Till exempel när agonister och antagonister verkar på samma receptorer.