Hur fungerar kategorin ”Hög dos”?

Kategorin ”Hög dos” signalerar när ett läkemedel överskrider den högsta tillåtna dosen för alla indikationer som ett läkemedel har enligt SPC/FASS. Mycket sällsynta indikationer är undantagna från detta gränsvärde. Ibland skiljer sig de maximala dygnsdoserna i SPC/FASS mellan olika generika men dessa är harmoniserade efter substans i EES, så att de likvärdiga produkterna har samma gränsvärde.

Det finns maximala dygnsdoser på nästan alla läkemedel i EES. Undantag är vissa läkemedelsformer exempelvis injektioner och krämer där det är svårt att ange en maximal dygnsdos.

EES hämtar informationen om dygnsdos i första hand från fältet daglig mängd. Om receptet är nytt eller om farmaceuten kryssar i att daglig mängd inte går att ange körs ”Dostexttolken”, ett program som kan tolka de flesta doseringarna. Det förutsätter att doseringen innehåller tolkningsbara uppgifter. Exempel på icke tolkningsbara uppgifter är ”enligt tidigare ordination” eller långa doseringstexter. Därför är det viktigt att fylla i fältet daglig mängd för att få korrekta signaler.