Hur fungerar kategorin ”Dubbelmedicinering”?

Kategorin ”Dubbelmedicinering” kan ge signal vid flera olika situationer. En grundförutsättning är dock att båda läkemedlen innehåller samma substans eller har samma verkningsmekanism/effekt på systemisk nivå oavsett administrationsväg. För att signal ska genereras krävs att läkemedlen skiljer sig åt avseende styrka och/eller läkemedelsform. Nedan visas tre olika typexempel på när signal skapas.

Kunden har recept på läkemedel som innehåller olika substanser med samma verkningsmekanism, till exempel simvastatin 40 mg tablett och atorvastatin 40 mg tablett.

Kunden har recept på läkemedel som innehåller samma substans men olika styrka, till exempel Renitec (enalapril) tabletter, 5 och 20 mg.

Kunden har recept på läkemedel som innehåller samma substans, men olika läkemedelsform, till exempel Aerius 5 mg tabletter och Aerius 5 mg munsönderfallande tablett.