Hur fungerar kategorin ”Dubbelmedicinering”?

Kategorin ”Dubbelmedicinering” kan ge signal vid flera olika situationer. En grundförutsättning är dock att båda läkemedlen tillhör samma grupp och att de administreras på samma sätt. Nedan visas tre olika typexempel på när signal skapas.

  • Kunden har recept på läkemedel som innehåller likvärdiga substanser, till exempel Tavegyl (klemastin) och Aerius (desloratadin) tabletter.
  • Kunden har recept på läkemedel som innehåller samma substans men olika styrka, till exempel Renitec (enalapril) tabletter, 5 och 20 mg.
  • Kunden har recept på läkemedel som innehåller samma substans, men olika läkemedelsform, till exempel Aerius 5 mg tabletter och Aerius 5 mg munsönderfallande tablett.