Hur får vi som vårdenhet tag på vårt enhetsID?

Apoteket kan ta fram enhetsID. Men de är inte obligatoriskt att ange på fullmaktsblanketten, du kan lämna in den utan att fylla i det.