Hur får vi som vårdenhet tag på vårt enhets-id?

Apoteket kan ta fram enhets-id. Men det är inte obligatoriskt att ange på fullmaktsblanketten, du kan lämna in den utan att fylla i det.