Hur avslutar jag en signal?

För att avsluta en signal är det obligatoriskt att ange en av de valbara stängningsåtgärderna. Kompletterande kommentar i form av fritext är frivilligt.

Här på E-hälsomyndighetens webbplats finns ett utbildningsdokument ”Flöde webbgränssnitt” som beskriver hur du stänger signaler i webbgränssnittet som E-hälsomyndigheten tillhandahåller.

Använder du inte webbgränssnittet från E-hälsomyndigheten får du höra med din systemleverantör hur du ska gå tillväga för att stänga en signal.