Finns det någon utbildning om Nationella läkemedelslistan för mig som arbetar i hälso- och sjukvården?

Ja, på E-hälsomyndighetens webbplats hittar du utbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. Där kan du lära dig mer om hur ditt arbete berörs av att  Nationella läkemedelslistan införs.