Dosen som rekommenderas enligt FASS skiljer sig från den dos som rekommenderas i EES, hur kommer det sig?

SPC/FASS är ibland inte tillräckligt specifik avseende barn och äldre. De värden som finns i EES tas fram i samråd med kliniska expertgrupper, inom respektive område. Dessa värden baseras både på expertgruppernas kliniska erfarenhet och på internationell litteratur. De gränser som finns i EES kan därför skilja sig ifrån SPC/FASS.

När det gäller hög dos, signalerar EES när den förskrivna dosen överskrider den maximal dygnsdos, oavsett indikation, som ett läkemedel har. Mycket sällsynta indikationer är dock undantagna från detta gränsvärde.

Många synonyma preparat har enligt SPC/FASS olika dosrekommendationer men gränserna harmoniseras substansvis i EES. Detta innebär att det förekommer olika gränsvärden i SPC/FASS respektive EES.