Behöver jag som vårdnadshavare ha en fullmakt för mitt barn?

Nej. Vårdnadshavare behöver ingen skriftlig fullmakt för att sköta sitt minderåriga barns apoteksärenden. 

Information om vem som är vårdnadshavare hämtas från folkbokföringen.