Hur länge tas inaktuella recept med i EES-analysen?

Inaktuella recept som kunden beräknas ha läkemedel kvar av hemma inkluderas i EES-analysen.

  • Beräknas utifrån förskriven mängd och daglig mängd + 25%.
  • Begränsad till max 125 dagar bakåt i tiden, för att få ett rimligt urval och generera relevanta signaler samt att inte orsaka ”signalbrus”.
  • 125 dagar utgår från att kunden får hämta ut läkemedel för max tre månaders förbrukning (100 dagar + 25% = 125 dagar).

Obs! Ett inaktuellt recept kan bara generera en signal tillsammans med ett aktuellt recept. Det vill säga genererar bara signaler i kategorierna Dubbelmedicinering, Interaktioner och Påverkar sjukdom.

Begräsningar:

  • När doseringstext och daglig mängd ej är angivet kan inte EES beräkna förbrukningstiden. Systemet gör då ett antagande att läkemedlet som längst kan räcka så många dagar som förskriven mängd + 25%. Undantaget är förpackningsstorlekar över 90 som alltid ingår i analysen i 125 dagar.
  • Förpackningar som räcker längre än 125 dagar. Exempelvis preventivmedel (p-piller, hormonspiral med flera) som ofta hämtas ut för mer än 3 månader.
  • Förskriven mängd som inte överensstämmer med hur doseringen normalt anges samt doseringstext och/eller daglig mängd saknas. Exempelvis ögondroppar där förpackningsstorleken anges i ml och doseringen anges i droppar.

För kompletterande information se EES grundutbildning.