Kan jag som farmaceut få utbildning i hur man använder EES?

E-hälsomyndigheten erbjuder en webbutbildning i Elektroniskt expertstöd, den kan man hitta här: https://elektronisktexpertstod.se/