VARA-tjänsten

 1. VARA-tjänsten är i full drift. 

 2. LiiV och VARA har sedan 2022-07-15 inte kunnat få uppdaterade filer gällande priser från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Eventuella frågor besvaras av TLV, registrator@tlv.se.

 3. VARA-tjänsten är i full drift. 

 4. VARA exportfil har blivit försenad natten mellan 2022-06-28 och 2022-06-29. Den finns nu tillgänglig. 

  För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 5. VARA exportfiler har inte publicerats 2022-06-29. Felsökning pågår.

 6. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad. Felsökning pågår. 

 7. VARA-tjänsten är i full drift. 

 8. För närvarande kan VARA exportfil bli upp till 2 timmar försenad.
  Felsökning pågår.  

 9. VARA-tjänsten är i full drift. 

 10. VARA exportfiler har inte publicerats sedan 2022-02-19. Felsökning pågår.