Inrapportering/statistik

  1. Inrapportering/statistik är i full drift.

  2. Statistiktjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  3. Inrapportering/statistik är i full drift.

  4. Inrapportering/statistik ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.1.

  5. Inrapportering/statistik är i full drift.

  6. Inrapportering/statistik ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 21.0.

  7. Statistiktjänsten är i full drift.

  8. Statistiktjänsten är för tillfället otillgänglig. Felsökning pågår. 

  9. Statistiktjänsten är i full drift.

  10. Inrapportering/Statistiktjänsten ej tillgänglig på grund av produktionssättning av release 17.1.14.