Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS

Nu finns två nya Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer i NGS-tjänsten – E-hälsomyndighetens katalog över e-hälsospecifikationer. Det är Läkemedelsverkets Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) och Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) som E-hälsomyndigheten har gett status som NGS:er. Syftet med NGS:er är att öka standardisering och underlättar informationsutbytet inom vård och omsorg.

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) och Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) har genomgått E-hälsomyndighetens bedömningsprocess och uppfyller kriterierna för att få status NGS.

– Dessa specifikationer som ges ut av Läkemedelsverket kan beskrivas som grunden för all digitalisering av läkemedelsinformation i Sverige och används både direkt och indirekt i de flesta tjänster för läkemedelshantering. Därför är det viktigt att de nu fått status som NGS:er, säger avdelningschef Annemieke Ålenius.

Nationellt substansregister för läkemedel är ett register med information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen i alla godkända/registrerade läkemedel, lagerberedningar och beviljade licensläkemedel i Sverige. Registret är källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser.

Nationellt produktregister för läkemedel är ett register med information om samtliga läkemedel som är godkända i Sverige. Förutom godkända läkemedel finns även avregistrerade läkemedel, extemporeläkemedel, rikslicenser och beviljade licensläkemedel med i NPL.

Efter beslutet om att dessa två specifikationer från Läkemedelsverket är nationella och gemensamma, finns det totalt tre sådana i NGS-tjänsten.


Fler nyheter

Du som läst "Två specifikationer från Läkemedelsverket får status som NGS" kanske också är intresserad av dessa nyheter: