Remissvar om informationsutbytet inom EU

E-hälsomyndigheten och eHealth Network hade under sommaren två öppna remisser gällande riktlinjer för specifikationerna om bilddiagnostik och slutanteckning. Riktlinjer från eHealth Network är medlemsländernas sätt att komma överens om rekommendationer om vilken information som ska delas samt hur och under vilka förutsättningar detta ska ske.

Frågan engagerar och svaren från organisationer i Sverige var både många och omfattande. Vi tackar för alla svar och det arbete och engagemang som lagts ner. Svaren har nu sammanställts till ett gemensamt svar för Sverige och skickats in till eHealth Network. De svenska svaren kommer tillsammans med svaren från de andra medlemsländerna i EU att beredas. De fastställda versionerna av riktlinjerna för specifikationerna om bilddiagnostik och slutanteckning kommer att publiceras i NGS-tjänsten när de antas av eHealth Network.