Ny version av ICNP sorterat efter VIPS-modellens sökord

Svensk förening för omvårdnadsinformatik tillgängliggör nu tillsammans med Sveriges expertgrupp för ICNP en ny version av ICNP (International Classification for Nursing Practice) sorterat efter VIPS-modellens sökord. I det här dokumentet är det svenska språkurvalet för ICNP från maj 2023 sorterade efter VIPS-modellens sökord.

I denna version visas både Snomed CT-koden och ICNP-koden. Den ersätter de två tidigare e-hälsospecifikationerna ICNP diagnoser och mål samt ICNP åtgärder. Sök på omvårdnad, ICNP eller Svensk förening för omvårdnadsinformatik för att hitta specifikationen.