E-hälsospecifikationer för MinHälsa@EU

eHealth Network och E-hälsomyndigheten tillgängliggör tre specifikationer för att stödja kontinuiteten av vård över landsgränserna. Specifikationerna gäller e-recept över landsgränserna, en europeisk patientöversikt och laboratorieresultat. Specifikationerna är ännu inte implementerade i Sverige. De tillgängliggörs för att sprida kunskap och medvetenhet om att detta arbeta pågår och kommer att påverka det svenska arbetet inom dessa områden framöver.

För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten sök på e-recept, patientöversikt, laboratorieresultat eller eHealth Network.

Läs mer om MinHälsa@EU