Workshop med kommuner gav värdefulla insikter

E-hälsomyndigheten har tillsammans med Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR genomfört en workshop om dokumentation och informationsöverföring inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nio kommuner deltog i diskussionerna om hur kommunerna arbetar med dokumentation och informationsöverföring och vilka behov som finns inom området. Workshopen gav värdefulla insikter om hur NGS-tjänsten kan utvecklas i framtiden. Arbetet med dokumentation och informationsöverföring fortsätter i samverkan med representanter med beställarnätverket inom SKR. Vi vill ge ett stort tack till alla som deltog i workshopen.


Fler nyheter

Du som läst "Workshop med kommuner gav värdefulla insikter" kanske också är intresserad av dessa nyheter: