Vi tackar för ett händelserikt år!

I dag finns det 240 e-hälsospecifikationer tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. Det är en ökning med 175 specifikationer sedan tjänsten lanserades hösten 2021.

Det har varit ett händelserikt år. I början av 2022 fastställde E-hälsomyndigheten bedömningskriterier som används vid bedömning av
e-hälsospecifikationer för att få status som nationell och gemensam (NGS).

Under hösten har även Sveriges första nationella gemsamma e-hälsospecifikation beslutats. Det gäller Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0, som finns tillgänglig i NGS-tjänsten.

Vi som arbetar med NGS-tjänsten önskar alla användare av tjänsten en god jul och ett gott nytt år!