Vi tackar för ett händelserikt år!

I dag finns det 240 e-hälsospecifikationer tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. Det är en ökning med 175 specifikationer sedan tjänsten lanserades hösten 2021.

Det har varit ett händelserikt år. I början av 2022 fastställde E-hälsomyndigheten bedömningskriterier som används vid bedömning av
e-hälsospecifikationer för att få status som nationell och gemensam (NGS).

Under hösten har även Sveriges första nationella gemsamma e-hälsospecifikation beslutats. Det gäller Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0, som finns tillgänglig i NGS-tjänsten.

Vi som arbetar med NGS-tjänsten önskar alla användare av tjänsten en god jul och ett gott nytt år!


Fler nyheter

Du som läst "Vi tackar för ett händelserikt år!" kanske också är intresserad av dessa nyheter: