Tyck till om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten fick ett nytt utseende och ny funktionalitet i samband med att den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen tillgängliggjordes. Nu vill vi ha dina synpunkter på NGS-tjänsten.

Svara gärna på följande frågor: 

  • Vad tycker du om utseendet på NGS-tjänsten?
  • Hur fungerar det att söka efter specifikationer, får du de träffar du förväntat dig?
  • Vad kan bli tydligare i NGS-tjänsten?
  • Tycker du att informationen i tjänsten är tillräcklig, saknar du någon information?
  • Vilken nytta kan NGS-tjänsten och e-hälsospecifikationerna bidra med?
  • Vilka e-hälsospecifikationer skulle du vilja hitta i tjänsten som inte finns där i dag?
  • Andra synpunkter?

 

Skicka in dina svar via e-post till servicedesk@ehalsomyndigheten.se. Skriv ”Synpunkter på NGS-tjänsten” i ämnesraden.