Samverkan med Gematik i Tyskland

E-hälsomyndigheten har ett kunskapsutbyte med den tyska myndigheten Gematik – som har det övergripande ansvaret för den digitala infrastrukturen inom den tyska hälso- och sjukvårdssektorn. Som en del i arbetet presenterade E-hälsomyndigheten i veckan NGS-tjänsten. Diskussionen handlade främst om tjänstens utveckling och det genomförda arbetet med bedömningskriterierna. Kunskapsutbytet med Gematik är en del av det tysk-svenska innovationspartnerskapet.


Fler nyheter

Du som läst "Samverkan med Gematik i Tyskland" kanske också är intresserad av dessa nyheter: