Nytt i NGS-tjänsten: Uppmärksamhetsinformation version 5.0

Socialstyrelsen tillgängliggör nu informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation version 5.0 i NGS-tjänsten. Informationsspecifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Socialstyrelsen är utgivare och informationsspecifikationen innehåller flera delar, bland annat en kodverkslista. Via NGS-tjänsten hittar du länkar till dessa samt en länk till en övergripande sida där tidigare versioner av specifikationen finns. För att hitta informationen söker du på uppmärksamhetsinformation i NGS-tjänsten.


Fler nyheter

Du som läst "Nytt i NGS-tjänsten: Uppmärksamhetsinformation version 5.0" kanske också är intresserad av dessa nyheter: