Nytt i NGS-tjänsten: Nationella informationsmängder

Socialstyrelsen tillgängliggör fler nationella informationsmängder (NIM:ar) för hälso- och sjukvården i NGS-tjänsten. Nationella informationsmängder fungerar som en gemensam referens för hur information bör dokumenteras för att kunna återanvändas inom och mellan olika informationsmiljöer. Socialstyrelsen är utgivare och via NGS-tjänsten hittar du länkar till NIM:arna. För att hitta informationen söker du på NIM.